/

Publiceringsdatum:

Handlingar inför årsstämma 2023

Flygande svanar

Årsstämman hålls fysiskt i GR:s lokaler den 21 april. Här finns möteshandlingarna.

Årsstämman för Luftvårdsförbundet i Göteborg hålls som fysiskt möte i GR:s lokaler på Anders Persongatan 8, Göteborg, kl 13-15. I anlsutning till tämman hålls konstituerande styrelsemöte (enbart för nyvalda styrelsen) kl 15-16.

Utöver själva stämman får deltagarna även ta del av resultat från mätningar inom Luftvårdsförbundet. Presentatörer: Karin Söderlund, IVL Svenska Miljöinstitutet

Program

Program
13.00 – 13.10 Välkomna till årsmötet
13.10 – 13.40 Karin Söderlund berättar om 2022 års luftkvalitet i regionen
13.40 – 14.00 Fika
14.00 – 15.00 Årsstämma
15.00 – 16.00 Konstituerande styrelsemöte (endast nyvalda styrelsen)

Handlingarna inför stämman hittar du här nedanför.

Föredragningslista inkl. samtliga handlingar Pdf, 4.5 MB.

Föredragningslista årsstämma 2023-04-21 Pdf, 111.2 kB.

7. Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2022 Pdf, 482.8 kB.

8. Revisionsberättelse 2022 Pdf, 224 kB.

10-12. Verksamhetsplan och budget 2023 Pdf, 371 kB.

13. Ren regionluft- Program för samordnad kontroll 2024-2028 Pdf, 2.9 MB.

15-18. Val av styrelse 2023 Pdf, 111 kB.

19. Val av valberedning Pdf, 81.4 kB.

20. Förslag om ändring av stadgar Pdf, 216.5 kB.

21. Förslag om ändring av arbetsordning och delegation Pdf, 125.9 kB.


Varmt välkomna!


Luftvårdsförbundet

I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.