/

Rapporter och mätresultat

Här hittar du Luftvårdsförbundet och före detta Luftvårdsprogrammets publicerade rapporter.

Här presenteras de rapporter som levereras löpande under året om luftkvaliteten i kommunerna i Göteborgsregionen

Övrigt informationsmaterial

Här presenteras övriga rapporter som Luftvårdsförbundet har presenterat under åren. Publikationer för kommuner hittar du dock på respektive kommunsida.

Luftvårdsförbundet

I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.