/

Lerums kommun

Aspens badplats, Lerum.

Den här sidan är en sammanställning över mätningar och beräkningar av luftföroreningar som har gjorts i Lerum.

Det allra säkraste sättet att bedöma luftkvaliteten är att göra mätningar. I nedanstående rapportsammanställning för Lerum finns resultat från de mätningar och andra undersökningar som Luftvårdsförbundet har gjort i kommunen.

Äldre rapporter kan inte laddas ner, kontakta oss om du vill ha ett pappersexemplar!

Rapportsammanställning för Lerums kommun

År

Rapport

Kommun

2019

Luftkvalitetsmätningar i Lerum 2018 Pdf, 1.5 MB.

Lerum

2017

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Lerums kommun 2015 Pdf, 893.7 kB.

Lerum

2013

Beräkningar av kvävedioxid i Lerum kommun Pdf, 979.9 kB.

Lerum

2012

Beräkningar av partikelhalter i utvalda gaturum i regionen 2010 Pdf, 1.6 MB.

GR

2011

Luftkvalitetsmätning i Lerums kommun i Hulanområdet

Lerum

2010

Beräkningar av kvävedioxid i Lerums kommun 2009

Lerum

2010

Beräkningar av partikelhalter för utvalda gaturum och vägavsnitt i Göteborgsregionen

GR

2008

Ren regionluft, bakgrundsinformation till NO2-beräkningar

GR

2008

Beräkningar av kvävedioxid i Lerums kommun 2006 (reviderad 2009-03)

Lerum

2007

Riskbedömning av gatu- och vägstråk i GR för partiklar (PM10)

GR

2007

Bilaga 1 till ovan

GR

2004

Partikel- och bensensituationen i Göteborgsregionen

GR

2004

Beräkning av utsläpp från småskalig uppvärmning år 2002 och 2010

GR

2000

Utsläpp till luft från arbetsmaskiner och sjöfart i Göteborgsregionen och Västra Götaland

GR

2000

Mätning av kväveoxider i den Östra korridoren

Alingsås, Lerum, Partille, Göteborg

1998

Ozonmätningar i Göteborgsregionen, sommaren 1997

GRLuftvårdsförbundet

I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.