/

Övriga mätkampanjer och projekt

Här hittar du information om övriga mätkampanjer och projekt som utförs helt eller delvis i Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionens regi.

2022-2023

Under 2022-2023 pågår ett VOC-projekt i Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionens regi, med stöd av Länsstyrelsen i Västra Götaland. VOC är en förkortning för Volatile Organic Compounds. Projektet har bland annat som syfte att undersöka vilket bidrag medlemsföretagen i Luftvårdsförbundet har till lokala VOC-halter i Göteborsområdet. Mer information kommer med slutrapporten som förväntas levereras i slutet av 2023.

Luftvårdsförbundet

I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.