/

Luften i medlemskommunerna

Karta medlemskommuner

Tillsammans arbetar vi för en förbättrad luftkvalitet och minskade hälsoeffekter för alla våra medlemmar och de som bor i Göteborgsregionen.

Här hittar du information om luftkvaliteten i din kommun. Vi kommer att samla den luftövervakning som Luftvårdsförbundet har gjort de senaste åren för 12 av Göteborgsregionens kommuner. I rapporterna för varje kommun hittar du:

Vi mäter, ibland tillfälligt, luftkvaliteten på flera platser i regionen än vid de fasta mätstationerna.

I Luftvårdsförbundets uppdrag ingår att göra periodvisa mätkampanjer för en särskild kommun.

Välj kommun för att läsa mer:

Luftvårdsförbundet

I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.