/

Luftvårdsdagen 2021

Här finns presentationer från Luftvårdsdagen 2021 samlade.

Visualisering och modellering av urban luftkvalitet

Talare: Håkan Pleijel, biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet

Ladda ner presentationen "Visualisering och modellering av urban luftkvalitet" Pdf, 8.2 MB.

Rensa luften med växter

Talare: Håkan Pleijel, biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet

Ladda ner presentationen "Rensa luften med växter" Pdf, 3.1 MB.

WHO:s riktvärden och revideringen av EU:s luftkvalitetsdirektiv

Siiri Latvala och Matthew Ross Jones, Naturvårdsverket

Ladda ner presentationen "WHO:s riktvärden och revideringen av EU:s luftkvalitetsdirektiv" Pdf, 2.5 MB.

WHO:s nya Air Quality Guidelines är bra för folkhälsan

Leo Stockfelt, arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet

Ladda ner presentationen "WHO:s nya Air Quality Guidelines är bra för folkhälsan" Pdf, 3.1 MB.

Fit for 55- en utmaning eller möjlighet för Preem

Åsa Håkansson, strategisk affärsutveckling, Preem AB

Ladda ner presentationen "Fit for 55- en utmaning eller möjlighet för Preem" Pdf, 2.8 MB.

Fartygsutsläppsmätning med drönare och andra
avancerade sensorer

Johan Mellqvist, GeoScience and Remote Sensing Space, Earth and Environment,
Chalmers University of Technology

Ladda ner presentationen "Fartygsutsläppsmätning med drönare och andra Pdf, 1.8 MB.
avancerade sensorer" Pdf, 1.8 MB.

Kartläggning och åtgärder för bättre luftkvalitet och ljudmiljö på förskolegårdar

Ågot Watne, IVL Svenska miljöinstitutet och Matilda Sjöholm, Göteborgs stad

Ladda ner presentationen "Fartygsutsläppsmätning med drönare och andra Pdf, 2.5 MB.
avancerade sensorer" Pdf, 2.5 MB.

Luftvårdsförbundet

I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.