/

Luftövervakning

Mätstationen vid gångbron, Gårda.

Luftkvaliteten mäts på flera platser i regionen. Mätningarna görs med både fasta mätstationer och tillfälliga satsningar.

Luftvårdsförbundet har två fasta mätstationer som är placerade i Gårda (gatunivå) och i Mölndals Bro (ovan tak och gatunivå).

Luftvårdsförbundet har även ett nära samarbete med miljöförvaltningen i Göteborgs stad som har en omfattande luftövervakning. Miljöförvaltningen har fasta mätstationer på Femmanhuset (ovan tak) och i Haga (gatunivå) samt tre flyttbara mätstationer.

Ren regionluft

Eftersom kontroll sker genom samverkan har luftvårdsförbundet tagit fram ett program för samordnad kontroll. I programmet ingår en kontrollstrategi och ett kvalitetssäkringsprogram. Kontrollstrategin ska omfatta en tidsperiod på minst två kalenderår och uppdateras årligen. Luftvårdsförbundet har valt att ta fram en femårig strategi som uppdateras årligen.

Ren regionluft – program för samordnad kontroll 2024-2028 Pdf, 2.9 MB..

Luftvårdsförbundet

I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.