/

Luftövervakning

Mätstationen vid gångbron, Gårda.

Vi mäter luftkvaliteten på flera platser i regionen, med fasta mätstationer och tillfälliga satsningar.

Luftvårdsförbundet har två fasta mätstationer som är placerade i Gårda (gatunivå) och i Mölndals Bro (ovan tak och gatunivå).

Luftvårdsförbundet har ett nära samarbete med miljöförvaltningen i Göteborg som har en omfattande luftövervakning med mätningar och beräkningar i kommunen. Ett ömsesidigt nyttjande av varandras verksamheter sker vilket gynnar båda parter.

Miljöförvaltningen har fasta mätstationer på Femmanhuset (ovan tak) och i Haga (gatunivå) samt tre flyttbara mätstationer. Miljörvaltningen i Göteborgs stad visar också realtidsdata – följ länken för att komma dit: Öppna data –Timdata av luftkvalitet i Göteborg. Länk till annan webbplats.

Då kontroll sker genom samverkan har luftvårdsförbundet tagit fram ett program för samordnad kontroll, Ren regionluft – Program för samordnad kontroll. I programmet ingår en kontrollstrategi och ett kvalitetssäkringsprogram. Kontrollstrategin ska omfatta en tidsperiod på minst två kalenderår och uppdateras årligen. Luftvårdsförbundet har valt att ta fram en femårig strategi som uppdateras årligen.

Ren regionluft – program för samordnad kontroll 2023-2027 Pdf, 2.6 MB..

I Göteborgsregionens karttjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se var i regionen mätningar har skett. Välj Kartlager och därefter Luftvårdsförbundet.

Luftvårdsförbundet

- I förbundet samarbetar Göteborgsregionens 13 medelemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.