/

Ale kommun

Kommunhuset i ale, bild från Wikimedia Commons

Den här sidan innehåller en sammanställning över de mätningar och beräkningar av luftföroreningar som Luftvårdsförbundet har gjort i Ale.

Det allra säkraste sättet att bedöma luftkvaliteten är att göra mätningar. I nedanstående rapportsammanställning för Ale finns resultat från de mätningar och andra undersökningar som Luftvårdsförbundet har gjort i kommunen.

Äldre rapporter kan inte laddas ner, kontakta oss om du vill ha ett pappersexemplar!

Rapportsammanställning Ale kommun

År

Rapport

Kommun

2017

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Ale kommun 2015 Pdf, 870.5 kB.

Ale

2014

Luftkvalitetsmätning i Ale kommun 2014 Pdf, 1.1 MB.

Ale

2013

Beräkningar av kvävedioxid i Ale kommun 2012 Pdf, 855 kB.

Ale

2012

Beräkningar av partikelhalter i utvalda gaturum i regionen 2010 Pdf, 1.6 MB.

GR

2008

Delrapport 145 för Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Ale kommun 2006 Pdf, 546.3 kB.

Ale

Luftvårdsförbundet

I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.