/

Mölndals stad

Kvarnbyn, Mölndal.

Den här sidan är en sammanställning över mätningar och beräkningar av luftföroreningar som har gjorts i Mölndal.

Det allra säkraste sättet att bedöma luftkvaliteten är att göra mätningar. I nedanstående rapportsammanställning för Mölndal finns resultat från de mätningar och andra undersökningar som Luftvårdsförbundet har gjort i staden.

Äldre rapporter kan inte laddas ner, kontakta oss om du vill ha ett pappersexemplar!

I Mölndal pågår även kontinuerliga mätningar. Dessa omfattas inte av rapporterna nedan.

Rapportsammanställning för Mölndals stad

År

Rapport

Kommun

2017

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Mölndals stad 2015 Pdf, 909.4 kB.

Mölndal

2013

Beräkningar av kvävedioxid i Mölndal 2012 Pdf, 1.4 MB.

Mölndal

2012

Beräkningar av partikelhalter i utvalda gaturum i regionen 2010 Pdf, 1.6 MB.

GR

2010

Beräkningar av kvävedioxid i Mölndal 2009

Mölndal

2010

Beräkningar av partikelhalter för utvalda gaturum och vägavsnitt i Göteborgsregionen

GR

2009

Haltbidragsberäkning av kvävedioxid - för några av Luftvårdsprogrammets medlemsföretag år 2009

Göteborg, Mölndal

2008

Ren regionluft, bakgrundsinformation till NO2-beräkningar

GR

2008

Beräkningar av kvävedioxid i Mölndal kommun 2006

Mölndal

2007

Riskbedömning av gatu- och vägstråk i GR för partiklar (PM10)

GR

2007

Bilaga 1 till ovan

GR

2006

Luftföroreningsmätningar i centrala Mölndal, jan-maj 2006

Mölndal

2004

Partikel- och bensensituationen i Göteborgsregionen

GR

2004

Beräkning av utsläpp från småskalig uppvärmning år 2002 och 2010

GR

2000

Luftföroreningar i Södra korridoren

Kungsbacka, Mölndal, Göteborg

2000

Utsläpp till luft från arbetsmaskiner och sjöfart i Göteborgsregionen och Västra Götaland

GR

1999

Luftföroreningsmätningar vid Järntorget och Mölndalsbro

Göteborg, Mölndal

1998

Ozonmätningar i Göteborgsregionen, sommaren 1997

GR

1996

Luftföroreningar i centrala Kållered - mätrapport oktober-december 1995

Mölndal


Luftvårdsförbundet

I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.