/

Om oss

Luftvårdsförbundet fungerar som en plattform för luftmiljöarbetet i Göteborgsregionen och ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte.

I förbundet samarbetar Göteborgsregionens 13 kommuner, företag och Trafikverket Region Väst. Vi samverkar också med Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Chalmers, Göteborgs universitet med flera.

Läs mer och hitta länkar till medlemmarna.

Luftvårdsförbundet

I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.