/

Om oss

Luftvårdsförbundet fungerar som en plattform för luftmiljöarbetet i Göteborgsregionen och ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte.

I förbundet samarbetar Göteborgsregionens 13 kommuner, företag och Trafikverket Region Väst. Vi samverkar också med Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Chalmers, Göteborgs universitet med flera.

Läs mer och hitta länkar till medlemmarna.

Genom att arbeta tillsammans kan vi hjälpas åt med att informera om luftkvaliteten och ta fram underlag för samhällsplaneringen.

Luftvårdsförbundet

I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.