/

Öckerö kommun

Hamnmotiv Öckerö

Den här sidan är en sammanställning över mätningar och beräkningar av luftföroreningar som har gjorts i Öckerö kommun.

Det allra säkraste sättet att bedöma luftkvaliteten är att göra mätningar. I nedanstående rapportsammanställning för Öckerö finns resultat från de mätningar och andra undersökningar som Luftvårdsförbundet har gjort i kommunen.

Äldre rapporter kan inte laddas ner, kontakta oss om du vill ha ett pappersexemplar!

Rapportsammanfattning Öckerö kommun

År

Rapport

Kommun

2017

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Öckerö kommun 2015 Pdf, 815.7 kB.

Öckerö

2013

Beräkningar av kvävedioxid 2012 i regionen Pdf, 932.7 kB.

Öckerö

2012

Beräkningar av partikelhalter 2010 Pdf, 1.6 MB.

GR

2010

Beräkningar av kvävedioxid i Öckerö kommun 2009

Öckerö

2010

Beräkningar av partikelhalter för utvalda gaturum och vägavsnitt i Göteborgsregionen

GR

2008

Ren regionluft, bakgrundsinformation till NO2-beräkningar

GR

2008

Beräkningar av kvävedioxid i Öckerö kommun 2006

Öckerö

2007

Riskbedömning av gatu- och vägstråk i GR för partiklar (PM10)

GR

2007

Bilaga 1 till ovan

GR

2004

Partikel- och bensensituationen i Göteborgsregionen

GR

2004

Beräkning av utsläpp från småskalig uppvärmning år 2002 och 2010

 GR

2000

Utsläpp till luft från arbetsmaskiner och sjöfart i Göteborgsregionen och Västra Götaland

GR

1998

Ozonmätningar i Göteborgsregionen, sommaren 1997

GRLuftvårdsförbundet

I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.