/

Alingsås kommun (t.o.m. 2022)

Centrala Alingsås

Den här sidan är en sammanställning över de mätningar och beräkningar av luftföroreningar som Luftvårdsförbundet har gjort i Alingsås fram till 2022.

Det allra säkraste sättet att bedöma luftkvaliteten är att göra mätningar. I nedanstående rapportsammanställning för Alingsås finns resultat från de mätningar och andra undersökningar som Luftvårdsförbundet har gjort i kommunen. Från 2023 ingår Alingsås kommun i systerförbundet Luft i Väst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vänligen vänd er dit för nyare publikationer.

Äldre rapporter kan inte laddas ner, kontakta oss om du vill ha ett pappersexemplar!

Rapportsammanställning Alingsås kommun

År

Rapport

Kommun

2017

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Alingsås kommun 2015 Pdf, 908.3 kB.

Alingsås

2015

Luftkvalitetsmätning Alingsås 2015 Pdf, 1.3 MB.

Alingsås

2013

Ren regionluft kvävedioxidberäkningar 2012 Pdf, 1008.8 kB.

Alingsås

2012

Beräkningar av partikelhalter i utvalda gaturum i regionen 2010 Pdf, 1.6 MB.

GR

2011

Analys av PM10 -filter från gaturumsmätningar i Alingsås

Alingsås

2010

Beräkningar av kvävedioxid i Alingsås kommun 2009

Alingsås

2010

Beräkningar av partikelhalter för utvalda gaturum och vägavsnitt i Göteborgsregionen

GR

2008

Ren regionluft, bakgrundsinformation till NO2-beräkningar

GR

2008

Beräkningar av kvävedioxid i Alingsås kommun 2006 (reviderad 2010-04)

Alingsås

2007

Riskbedömning av gatu- och vägstråk i GR för partiklar (PM10)

GR

2007

Bilaga 1 till ovan

GR

2005

Luftföroreningsmätningar i Alingsås vårvintern 2005

Alingsås

2004

Partikel- och bensensituationen i Göteborgsregionen

GR

2004

Beräkning av utsläpp från småskalig uppvärmning år 2002 och 2010

GR

2000

Utsläpp till luft från arbetsmaskiner och sjöfart i Göteborgsregionen och Västra Götaland

GR

2000

Mätning av kväveoxider i den östra korridoren

Alingsås, Lerum, Partille, Göteborg

1998

Ozonmätningar i Göteborgsregionen, sommaren 1997

GR
Luftvårdsförbundet

I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.