/

Luftvårdsdagen 2022

Här finns presentationer från Luftvårdsdagen 2022 samlade.

Transportvillkor för företag – varför, hur och för vem?

Talare: Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet

Klimaträttsutredningen föreslår att transportvillkor ska regleras i miljöbalken. Anders Roth berättar om utredningens förslag för att öka åtgärder och styrmedel inom området transporteffektivt samhälle.

Ladda ner presentationen "Transportvillkor för företag – varför, hur och för vem?" Pdf, 1.5 MB.

SMHI:s nya modellguide för kommuner

Talare: Helene Alpfjord Wylde och Maria Grundström, SMHI

Det krävs bra underlag för att kunna arbeta med att minska luftkvalitetsproblemen. SMHI, Reflab har tagit fram en ny vägledning ska hjälpa kommuner vid upphandling av luftkvalitetsutredningar.

Ladda ner presentationen "SMHI:s nya modellguide för kommuner" Pdf, 2.2 MB.

Sänkta kvävedioxidhalter i Göteborg, analys av ett antal åtgärder och scenarier

Helene Olofson, Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad

Miljöförvaltningen fick i samband med miljö- och klimatnämndens budget för 2021 i uppdrag att ”utreda de mest effektiva åtgärderna för att sänka halterna kväveoxider i Göteborg”. Helene Olofson presenterar resultaten från rapporten.

Ladda ner presentationen "Sänkta kvävedioxidhalter i Göteborg, analys av ett antal åtgärder och scenarier" Pdf, 1.6 MB.

Luftvårdsförbundet

I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.