/

Lilla Edets kommun

Sveriges första sluss Lilla Edet

Den här sidan är en sammanställning över mätningar och beräkningar av luftföroreningar som har gjorts i Lilla Edet.

Det allra säkraste sättet att bedöma luftkvaliteten är att göra mätningar. I nedanstående rapportsammanställning för Lilla Edet finns resultat från de mätningar och andra undersökningar som Luftvårdsförbundet har gjort i kommunen.

Äldre rapporter kan inte laddas ner, kontakta oss om du vill ha ett pappersexemplar!

Rapportsammanställning för Lilla Edets kommun

År

Rapport

Kommun

2017

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Lilla Edets kommun 2015 Pdf, 919.8 kB.

Lilla Edet

2013

Beräkningar av kvävedioxid i Lilla Edets kommun 2012 Pdf, 876.3 kB.

Lilla Edet

2012

Beräkningar av partikelhalter i utvalda gaturum i regionen 2010 Pdf, 1.6 MB.

GR

2010

Beräkningar av kvävedioxid i Lilla Edets kommun 2009

Lilla Edet

2010

Beräkningar av partikelhalter för utvalda gaturum och vägavsnitt i Göteborgsregionen

GR

2008

Ren regionluft, bakgrundsinformation till NO2-beräkningar

GR

2008

Beräkningar av kvävedioxid i Lilla Edet kommun 2006

Lilla Edet

2007

Riskbedömning av gatu- och vägstråk i GR för partiklar (PM10)

GR

2007

Bilaga 1 till ovan

GR

2004

Partikel- och bensensituationen i Göteborgsregionen

GR

2004

Beräkning av utsläpp från småskalig uppvärmning år 2002 och 2010

GR

2002

Luftföroreningar i Nordöstra korridoren

Lilla Edet, Ale, Göteborg

2000

Utsläpp till luft från arbetsmaskiner och sjöfart i Göteborgsregionen och Västra Götaland

GR

1998

Mätning av luftföroreningar i Lilla Edets kommun mars - april 1997

Lilla Edet

1998

Ozonmätningar i Göteborgsregionen, sommaren 1997

GRLuftvårdsförbundet

I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.