/

Åtgärdsprogram

Molnformation

Om inte miljökvalitetsnormerna uppnås i ett område ska ett program med åtgärder upprättas. I Göteborgsregionen har vi framförallt problem med att klara normen för kvävedioxid (NO2).

Redan år 2001 beslutade Regeringen att ett åtgärdsprogram skulle tas fram för att klara normen för kvävedioxid i Göteborg. Länsstyrelsen i Västra Götalands län gavs uppdraget att ta fram ett förslag tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Vägverket och Banverket.

Förslaget till åtgärdsprogram "Frisk luft på väg" fastställdes delvis av Regeringen i slutet av 2004. Programmet ansågs dock inte vara tillräckligt. Därför gavs länsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett kompletterande åtgärdsprogram för att klara normen för kvävedioxid i Göteborgsregionen. Det kompletterande åtgärdsprogrammet fastställdes av länsstyrelsen i maj 2006. En uppföljning - "Frisk luft på väg?" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - gjordes 2008. Läs mer om Frisk luft hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tidigare fanns även ett program för partiklar, men det är borttaget då vi i Göteborgsregionen numera anses klara normen för partiklar.

Luftvårdsförbundet

I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.