/

Stenungsunds kommun

Hamnmotiv, Stenungsund.

Den här sidan är en sammanställning över mätningar och beräkningar av luftföroreningar som har gjorts i Stenungsund.

Det allra säkraste sättet att bedöma luftkvaliteten är att göra mätningar. I nedanstående rapportsammanställning för Stenungsund finns resultat från de mätningar och andra undersökningar som Luftvårdsförbundet har gjort i kommunen.

Utöver dessa mätte Luftvårdsprogrammet luften i Stenungsund under 2007. Mer information om den mätningen finns på webbplatsen för Stenungsunds kommun Länk till annan webbplats..

Äldre rapporter kan inte laddas ner, kontakta oss om du vill ha ett pappersexemplar!

Rapportsammanställning för Stenungsunds kommun

År

Rapport

Kommun

2021

Luftkvalitetsmätningar i Stenungsund Pdf, 1.3 MB.

Stenungsund

2017

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Stenungsunds kommun 2015 Pdf, 912.7 kB.

Stenungsund

2013

Beräkningar av kvävedioxid i Stenungsund Pdf, 993.4 kB.

Stenungsund

2012

Beräkning av partiklar i utvalda gaturum i regionen Pdf, 1.6 MB.

Stenungsund

2010

Beräkningar av kvävedioxid i Stenungsunds kommun 2009

Stenungsund

2010

Beräkningar av partikelhalter för utvalda gaturum och vägavsnitt i Göteborgsregionen

GR

2008

Ren regionluft, bakgrundsinformation till NO2-beräkningar

GR

2008

Beräkningar av kvävedioxid i Stenungsund kommun 2006

Stenungsund

2007

Riskbedömning av gatu- och vägstråk i GR för partiklar (PM10)

GR

2007

Bilaga 1 till ovan

GR

2004

Partikel- och bensensituationen i Göteborgsregionen

GR

2004

Beräkning av utsläpp från småskalig uppvärmning år 2002 och 2010

GR

2001

Luftföroreningar i Norra korridoren

Stenungsund, Kungälv, Göteborg

2000

Utsläpp till luft från arbetsmaskiner och sjöfart i Göteborgsregionen och Västra Götaland

GR

1998

Ozonmätningar i Göteborgsregionen, sommaren 1997

GR


Luftvårdsförbundet

I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.