/

Validering väst

Välkommen till Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen

Vi verkar tillsammans för en bättre luftkvalitet i regionen


Foto:Carina Andreasson/ Mostphotos

Tillsammans arbetar vi för en förbättrad luftkvalitet och minskade hälsoeffekter för alla våra medlemmar och de som bor i Göteborgsregionen.

Molnformation

En bättre luftkvalitet styrs både av lagkrav i form av miljökvalitetsnormer och av politiska mål genom miljömålet Frisk luft. Åtgärdsprogram är ett fokus i vårt arbete.

Flygbild över Öckerös skärgård

Nu finns handlingarna att läsa inför årsstämman 26 april.

Luftvårdsförbundet

I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.