/

Validering väst

Välkommen till Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen

Vi verkar tillsammans för en bättre luftkvalitet i regionen.


Bilkö på motoväg

Tillsammans arbetar vi för en förbättrad luftkvalitet och minskade hälsoeffekter för alla våra medlemmar och de som bor i Göteborgsregionen.

Stormiga vågor som piskar upp på klippor

En bättre luftkvalitet styrs både av lagkrav i form av miljökvalitetsnormer och av politiska mål genom miljömålet Frisk luft. Åtgärdsprogram är ett fokus i vårt arbete.

Segelbåt utanför Marstrand

Genom att arbeta tillsammans kan vi hjälpas åt med att informera om luftkvaliteten och ta fram underlag för samhällsplaneringen.

Aktuellt

Luftvårdsförbundet

- I förbundet samarbetar Göteborgsregionens 13 medelemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.