/

Publiceringsdatum:

Presentationer från Luftvårdsdagen 2023

Himmel delvis fördunklad av skogsbrand

Nu är presentationerna från Luftvårdsförmiddagen 2023 tillgängliga.

Nytt luftkvalitetsdirektiv: uppdatering om läget med
förhandlingar

Talare: Matthew Ross Jones, Naturvårdsverket

Ladda ner presentationen "Nytt luftkvalitetsdirektiv: uppdatering om läget med förhandlingar" Pdf, 845.2 kB.

Åtgärdsprogram för partiklar (PM10) i Göteborg

Talare: Helene Olofson, Miljöförvaltningen Göteborgs Stad

Ladda ner presentationen " Åtgärdsprogram för partiklar (PM10) i Göteborg Pdf, 1.8 MB.

Vad vet vi om hälsoeffekter av luftföroreningar?

Talare: Peter Molnár, Göteborgs Universitet

Ladda ner presentationen " Vad vet vi om hälsoeffekter av luftföroreningar?" Pdf, 1.4 MB.

Lokala källor till partiklar- och något om vad vi kan göra åt dem

Talare: Jenny Linden, IVL Svenska Miljöinstitutet

Ladda ner presentationen " Lokala källor till partiklar- och något om vad vi kan göra åt dem" Pdf, 2.1 MB.

 

Luftvårdsförbundet

I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.