/

Publiceringsdatum:

Handlingarna från årsstämman 2022

Sol bryter igenom moln på blå himmel

Årsstämman hölls som hybridmöte 7 april. Här finns möteshandlingarna.

Årsstämman för Luftvårdsförbundet i Göteborg hölls både som fysiskt möte och med en möjlighet att delta digitalt för den som inte kunde ansluta till mötet på plats.

Utöver själva stämmoförhandlingarna fick deltagarna även ta del av resultat från mätningar inom Luftvårdsförbundet och den kampanjvisa mätningen i Stenungsund 2021. Presentatörer: Karin Söderlund, IVL Svenska Miljöinstitutet, och Anna Andersson, Stenungsund kommun.

Handlingarna från stämman hittar du här nedanför.

Inbjudan till årsstämma för Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen 2022 (inklusive föredragningslista) Pdf, 112.2 kB.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning (Ärende 7) Pdf, 326.8 kB.

Revisionsberättelse, signerad (Ärende 8) Pdf, 41.7 kB.

Informationsblad (Ärende 10-12) Pdf, 531.7 kB.

Verksamhetsplan, budget och avgift (Ärende 10-12) Pdf, 269 kB.

Ren luft – Program för samordnad kontroll (Ärende 13) med objektiva skattningar från kommuner och kvalitetssäkringsprogram Pdf, 2.6 MB..

Val av styrelse (Ärende 15 – 18) Pdf, 98.9 kB..

Val av valberedning (Ärende 19) Pdf, 71.8 kB..

 

Luftvårdsförbundet

I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.