/

Publiceringsdatum:

Läs mer om årsmötet 2021

Vågor i havet vid kusten

Årsmötet för Luftvårdsförbundet hölls 15 april 2021. Läs protokollet.

Luftvårdsförbundet

I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.