/

Publikationer

Illustrerad blåsig promenad

Nedan presenteras publicerade rapporter i kronologisk ordning från de datum de har publicerats.

Ladda ner rapporter genom att trycka på pdf-symbolen vid rapportnumret. Äldre rapporter kan inte laddas ner, kontakta om du vill ha ett pappersexemplar.

Månads-, kvartals och årsrapporter från luftmätningar hittar du på sidan Kvartals och årsrapporter.

Övriga rapporter från mätningar och beräkningar för specifika kommuner hittar du på respektive kommunsida, ta din utgångspunkt i samlingssidan Luften i medlemskommunerna.

Sammanställning publikationer

År

Publikation

Kommun

2022

Ren regionluft- Program för samordnad kontroll 2023-2027 Pdf, 2.5 MB.

GR

2021

Luftkvalitetsmätningar i Stenungsund Pdf, 1.3 MB.

Stenungsund

2021

Ren regionluft - Program för samordnad kontroll 2022 - 2026 Pdf, 2.9 MB.

GR

2021

Luftkvalitetsmätningar i Kungälv 2020 Pdf, 1.6 MB.

Kungälv

2020

Ren regionluft – Program för samordnad kontroll 2021 - 2025 Pdf, 670.6 kB, öppnas i nytt fönster.

GR

2020

Luftkvalitetsmätningar i Partille 2019 Pdf, 1.7 MB.

Partille

2019

Luftkvalitetsmätningar i Lerum 2018 Pdf, 1.5 MB.

Lerum


Luftvårdsförbundet

- I förbundet samarbetar Göteborgsregionens 13 medelemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.