/

Rapporter & Nyheter

Här finns Luftvårdsförbundet och före detta Luftvårdsprogrammets publicerade rapporter från idag och tillbaka till år 1995.

Landvetter flygplats

Här presenteras de rapporter som levereras löpande under året om luftkvaliteten i kommunerna i Göteborgsregionen

Tågstationen Norsesund

Här presenteras övriga rapporter som Luftvårdsförbundet har presenterat under åren. Publikationer för kommuner hittar du dock på respektive kommunsida.

Luftvårdsförbundet

- I förbundet samarbetar Göteborgsregionens 13 medelemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.