/

Alingsås kommun

Centrala Alingsås

Den här sidan är en sammanställning över de mätningar och beräkningar av luftföroreningar som Luftvårdsförbundet har gjort i Alingsås.

Det allra säkraste sättet att bedöma luftkvaliteten är att göra mätningar. I nedanstående rapportsammanställning för Alingsås finns resultat från de mätningar och andra undersökningar som Luftvårdsförbundet har gjort i kommunen.

Äldre rapporter kan inte laddas ner, kontakta oss om du vill ha ett pappersexemplar!

Rapportsammanställning Alingsås kommun

År

Rapport

Kommun

2017

Ren regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Alingsås kommun 2015 Pdf, 908.3 kB.

Alingsås

2015

Luftkvalitetsmätning Alingsås 2015 Pdf, 1.3 MB.

Alingsås

2013

Ren regionluft kvävedioxidberäkningar 2012 Pdf, 1008.8 kB.

Alingsås

2012

Beräkningar av partikelhalter i utvalda gaturum i regionen 2010 Pdf, 1.6 MB.

GR

2011

Analys av PM10 -filter från gaturumsmätningar i Alingsås

Alingsås

2010

Beräkningar av kvävedioxid i Alingsås kommun 2009

Alingsås

2010

Beräkningar av partikelhalter för utvalda gaturum och vägavsnitt i Göteborgsregionen

GR

2008

Ren regionluft, bakgrundsinformation till NO2-beräkningar

GR

2008

Beräkningar av kvävedioxid i Alingsås kommun 2006 (reviderad 2010-04)

Alingsås

2007

Riskbedömning av gatu- och vägstråk i GR för partiklar (PM10)

GR

2007

Bilaga 1 till ovan

GR

2005

Luftföroreningsmätningar i Alingsås vårvintern 2005

Alingsås

2004

Partikel- och bensensituationen i Göteborgsregionen

GR

2004

Beräkning av utsläpp från småskalig uppvärmning år 2002 och 2010

GR

2000

Utsläpp till luft från arbetsmaskiner och sjöfart i Göteborgsregionen och Västra Götaland

GR

2000

Mätning av kväveoxider i den östra korridoren

Alingsås, Lerum, Partille, Göteborg

1998

Ozonmätningar i Göteborgsregionen, sommaren 1997

GR
Luftvårdsförbundet

I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.