/

Publiceringsdatum:

Luftvårdsdagen 2022

Soluppgång över Göteborg en höstdag, foto.

Nu kan du anmäla dig till Luftvårdsförmiddagen 29 november. Sista anmälningsdag är 15 november.

Information

Datum: tisdag 29 november, kl. 9.00-12.00

Plats: Göteborgsregionen (GR)

Adress: Anders Persongatan 8, Göteborg

Anmälan till Luftvårdsdagen Länk till annan webbplats.

Program

Välkomna

Moderator Ågot Watne, IVL Svenska Miljöinstitutet

Åsa Hartzell, ordförande Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionen

Renova AB:s luftvårdsarbete

Anna Stöllman, Renova AB

Så arbetar Renova AB med rening och utsläpp. Anna Stöllman berättar om åtgärder för att få ner bolagets emissioner och vad som händer i luftvårdsarbetet härnäst.

Transportvillkor för företag – varför, hur och för vem?

Anders Roth, IVL Svenska Miljöinstitutet

Klimaträttsutredningen föreslår att transportvillkor ska regleras i miljöbalken. Anders Roth berättar om utredningens förslag för att öka åtgärder och styrmedel inom området transporteffektivt samhälle.

SMHI:s nya modellguide för kommuner

Helene Alpfjord Wylde och Maria Grundström, SMHI

Det krävs bra underlag för att kunna arbeta med att minska luftkvalitetsproblemen. SMHI, Reflab har tagit fram en ny vägledning ska hjälpa kommuner vid upphandling av luftkvalitetsutredningar.

Paus med fika

Sänkta kvävedioxidhalter i Göteborg, analys av ett antal åtgärder och scenarier

Helene Olofson, Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad

Miljöförvaltningen fick i samband med miljö- och klimatnämndens budget för 2021 i uppdrag att ”utreda de mest effektiva åtgärderna för att sänka halterna kväveoxider i Göteborg”. Helene Olofson presenterar resultaten från rapporten.

Åtgärder för sänkta kvävedioxidhalter

Politisk paneldiskussion. Mer information kommer.

Avslutning

Moderator Ågot Watne, IVL Svenska Miljöinstitutet

Luftvårdsförbundet

- I förbundet samarbetar Göteborgsregionens 13 medelemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.