/

Publiceringsdatum:

Rapport från årsstämman

Vitsippor

Nu är 2022 års årsstämma avklarad. Här hittar du presentationerna från mötet.

Lufvårdsförbundet i Göteborgsregionen höll årsstämman som ett hybridmöte den 7 april.

Deltagarna fick ta del av presentationer från Karin Söderlund, IVL Svenska Miljöinstitutet, om luftkvaliteten i regionen och från Anna Andersson, Stenungsund kommun, om resultatet från luftkvalitetsmätningarna i Stenungsund 2021.

Årsredovisningen för 2021, verksamhetsplan och budget för 2022 samt medlemsavgifter för kommuner och medlemsföretag avhandlades och fastslogs på årsstämman.

Ren regionluft - Program för samordnad kontroll för åren 2023-2027 avhandlades och antogs likaså.

Åsa Hartzell, Göteborgs Stad, omvaldes till ordförande, och en styrelsesammansättning antogs, där representanter för Volvo Cars AB och Trafikverket återstår att tillsättas under 2022.

Nedan hittar du länkar till presentationerna från årsstämman. Alla stämmohandlingar finns samlade här: Handlingarna från årsstämman 2022

Presentationerna från årsstämman (pdf):

Luftvårdsförbundet i Göteborgsregionens Luftkvalitetsmätningar 2021 Pdf, 1.5 MB.
Luftkvalitetsmätningar i Stenungsunds kommun 2021 Pdf, 666 kB.

Luftvårdsförbundet

I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.