/

Publiceringsdatum:

Presentationer från Luftvårdsförmiddagen

Himmel delvis fördunklad av skogsbrand

Nu är presentationerna från Luftvårdsförmiddagen 30 november tillgängliga.

Moderator Karin Söderlund, IVL Svenska Miljöinstitutet, inledde dagens möte och Luftvårdsförbundets ordförande Åsa Hartzell hälsade välkommen.

Läs presentationerna från dagen här:

Programmet för dagen Pdf, 489.7 kB.

Visualisering och modellering av urban luftkvalitet – påverkan av vegetation, bebyggelsestruktur och trafikemissioner Pdf, 8.2 MB..
Håkan Pleijel, Biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet

Rensa luften med växter – vilka träd är bäst på att ta upp PAH-föroreningar? Pdf, 3.1 MB.
Håkan Pleijel, Biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet

WHO:s riktvärden Pdf, 2.5 MB.. Siiri Latvala och Matthew Ross Jones, Naturvårdsverket.

WHO:s nya Air Quality Guidelines är bra för folkhälsan Pdf, 3.1 MB.. Leo Stockfelt, Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet.

Fit for 55 – en utmaning eller en möjlighet för Preem Pdf, 2.8 MB.. Åsa Håkansson, Preem AB.

Fartygsutsläppsmätning med drönare och andra avancerade sensorer Pdf, 1.8 MB.. Johan Mellqvist, Rymd-Geo och miljövetenskap, Chalmers tekniska högskola.

Kartläggning och åtgärder för bättre luftkvalitet och ljudmiljö på förskolegårdar – ett nystartat projekt Pdf, 2.5 MB.. Ågot Watne, IVL Svenska Miljöinstitutet och Matilda Sjöholm, Göteborgs stad.


Luftvårdsförbundet

I Luftvårdsförbundet samarbetar 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.