/

Publiceringsdatum:

Luftvårdsdag med mycket intressant

Logga Bohuskusten

Luftvårdsförbundet höll årets Luftvårdsförmiddag som ett webbmöte.

Luftvårdsförmiddagen är avslutad för i år. Den bjöd på en rad spännande presentationer som du snart kan lära dig mer om när dokumentationen läggs ut här på webbplatsen.

Moderator Karin Söderlund, IVL Svenska Miljöinstitutet, inledde dagens möte och Luftvårdsförbundets ordförande Åsa Hartzell hälsade välkommen.

Alla presentationer, liksom programmet, hittar du här: Presentationerna från Luftvårdsförmiddagen.

Punkterna under dagen:

  • Visualisering och modellering av urban luftkvalitet – påverkan av vegetation,
    bebyggelsestruktur och trafikemissioner
  • Rensa luften med växter – vilka träd är bäst på att ta upp PAH-föroreningar?
  • WHO:s riktvärden
  • WHO:s nya Air Quality Guidelines är bra för folkhälsan
  • Fit for 55 – en utmaning eller möjlighet för Preem
  • Fartygsutsläppsmätning med drönare och andra avancerade sensorer
  • Kartläggning och åtgärder för bättre luftkvalitet och ljudmiljö på förskolegårdar – ett nystartat projekt

1 december 2020 hölls fjolårets Luftvårdsdag, även den ett webbarrangemang. Läs mer här.

Luftvårdsförbundet

- I förbundet samarbetar Göteborgsregionens 13 medelemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.