/

Luften i medlemskommunerna

Karta medlemskommuner

Här hittar du information om luftkvaliteten i din kommun. Vi kommer att samla den luftövervakning som Luftvårdsförbundet har gjort de senaste åren för Göteborgsregionens 13 kommuner. I rapporterna för varje kommun hittar du:

Luftvårdsförbundet

- I förbundet samarbetar Göteborgsregionens 13 medelemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.