/

Luftvårdsförbundet

- I förbundet samarbetar Göteborgsregionens 13 medelemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.