/

Här mäter vi nu

Mätstationen i Gårda

Vi mäter, ibland tillfälligt, luftkvaliteten på flera platser i regionen än vid de fasta mätstationerna.

I Luftvårdsförbundets uppdrag ingår att göra periodvisa mätkampanjer för en särskild kommun.

Hösten 2021 var Stenungsund aktuellt i Härryda görs sådana mätningar våren 2022.

Denna sida kommer uppdateras kontinuerligt i takt med att mätningarna fortskrider.

Luftvårdsförbundet

- I förbundet samarbetar Göteborgsregionens 13 medelemskommuner, företag och Trafikverket Region Väst.